Perspectief van Fryslân

Stap 1: de pitch
In samenwerking Arkesteijn Marketing & Innovatie hebben wij in 2018 pitch mogen doen voor Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân en Ynbusiness. De vraag ‘ontwikkel een standconcept met het Perspectief op Fryslân voor de zakelijke markt in huiskamer sfeer.’
Het doel: laat zien wat Fryslân allemaal in haar mars heeft.
Wij hebben de pitch gewonnen. Het ontwikkelen van het plein kon beginnen.

 

Stap 2: bepalen sfeer en inrichting
Na het goedkeuren van het concept zijn we aan de slag gegaan met het bepalen van de sfeer en inrichting middels een moodboard.

 

Stap 3: de vertaling naar ontwerp
Nu de sfeer was bepaald werd deze vertaald naar het definitieve ontwerp vanhet ‘Perspectief van Fryslân’

 

In de tussentijd
Zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van diverse andere middelen voor het aankondigen van de beurs en voor op en om het plein.
Zo is Peter van der Mast de Achmeatoren op gegaan om een foto te maken voor het algemene beeld.
Dit beeld kwam en komt ook dit jaar terug op flyers, badges, uitnodigingen, advertenties het programma en de filmpjes die op het plein te zien zijn.

 

Stap 4: de opbouw
Naast het concept en ontwerp hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Perspectief van Fryslân. Dit betekent regelmatig contact met de standbouwer, maar ook aanwezig zijn tijdens de opbouw van de stand.

 

Het eindresultaat
“Het was een succes”, aldus de zeer tevreden opdrachtgevers. Wij als organisator zijn het daar helemaal mee eens. Dat het een succes was blijkt: want ook in 2019 realiseerden wij het Perspectief van Fryslân.

Opdrachtgevers

Gemeente Leeuwarden