Privacyverklaring

Privacy bij rbf

Over de verklaring

Dit privacy beleid is opgesteld 1 juli 2022 dit in verband met.de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). RBF communicatie & print, gevestigd aan Ampèrestraat 4, 8912 AD Leeuwarden, (hierna: “RBF”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van haar klanten en leveranciers en de gebruikers die online (hierna: de “Website(s) of Applicatie(s)”) via deze Website(s) of Applicatie(s) een bestelling plaatsen. In dit Privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze Website(s) en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

De toepassing van het Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via de website of de Applicatie wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder de persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze Website(s) of Applicatie(s), wordt behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website(s) of Applicatie(s) bevatten of waarvan een link op onze Website(s) staat.

Gegevens die wij verzamelen

RBF biedt de mogelijkheid om online artikelen te bestellen of voorraad af te roepen en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. Om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren verzamelen wij jouw gegevens en gebruiken wij deze gegevens op verschillende applicaties:

1. Gegevens die door jou worden verstrekt.
RBF verzameld je klant gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum wanneer je een order / bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door jou aangeleverd worden en/of gebruikt op onze producten en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling te kunnen toezenden.
Je e-mailadres kan ook verzameld worden door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. Ook verzamelen wij de contactinformatie die je via de website naar ons toe stuurt.

2. Wijverzamelengegevensnietautomatisch.
We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RBF gebruikt geen functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden.

Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling;
  Jouw gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens kunnen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je order. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: aan RBF gelieerde ondernemingen een vervoerder zoals FRL transport, derden transport, My Parcel of PostNL. Zij ontvangen je gegevens om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van service.
 • Het beheren van jouw account;
  Op sommige Website(s) of Applicaties(s) slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kan plaatsen.
 • Direct marketing. Wij versturen nieuwsbrieven en wij gebruiken hiervoor de aangeleverde gegevens om je zodoende via e-mail, direct mail of andere media, toe
  te zenden. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van acties en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je je altijd afmelden bij ons door contact op te nemen. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail vindt.
 • Onderhoud en ontwikkeling van onze Website(s);
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht van ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, zij dienen zich natuurlijk ook aan dit Privacy beleid te houden!
 • Fraude; Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.
 • Klantenservice; Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard.
 • Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan RBF samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij je persoonsgegevens als onderdeel van je gegevens, verwerkt kunnen worden. RBF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar indien dit strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

Openbaarmaking aan derden

RBF verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdienst(en) die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid is als wij omgaan met jouw gegevens. RBF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

RBF gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Product met daarin opgeslagen afbeeldingen, logo ́s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door jouw unieke wachtwoord en een door ons gegenereerde persoonlijk aangepast wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door ons gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij je aan om jouw wachtwoord niet te delen met anderen.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons of mail naar veiligheid@rbf.frl

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RBF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, de door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar veiligheid@rbf.frl
Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op je verzoek.

RBF wijst je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd

en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.
Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacy beleid, dan kun je altijd contact opnemen met ons bedrijfsbureau. Dit kan via de website (klik hiervoor op de link of per telefoon
058 – 30 31 32 0.

Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar veiligheid@rbf.frl of per brief naar Ampèrestraat 4, 8912 AD LEEUWARDEN.