Kapelwoningen Jabikswoude

Voor VDM Woningen hebben we het complete mediaplan verzorgd ten behoeve van de kapel- en kloosterwoningen in project Jabikswoude, Goutum-Súd. Deze schitterende woningen roepen de sfeer op van authenticiteit en individualiteit. De uitingen zijn hier op afgestemd middels een eigen project huisstijl. We hebben een passend logo ontwikkeld, en per woningtype een eigen brochure. Ter ondersteuning van de start verkoop hebben we een serie sfeerposters en uitnodigingskaarten ontworpen.

Opdrachtgever

vdm.nl/destins